Hyalase: Ta bort oönskad filler
Hem /Din Hudhälsa /Hyalase: Ta bort oönskad filler
Bild av: Hyalase: Ta bort oönskad filler

#Hyalase

Hyalase: Ta bort oönskad filler

Författare:
Content Haelo
Publicerad:
Jun 19, 2023
Bild av: Hyalase: Ta bort oönskad filler

Hyalase är en injektionsbehandling som används för att bryta ner onödig eller ojämn fördelad filler i ansiktet. Behandlingen är enkel och snabb och kan vara ett effektivt sätt att korrigera en misslyckad fillersbehandling. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur Hyalase fungerar och vad du kan förvänta dig från behandlingen.

Vad är Hyalase? 

Hyalase (hyaluronidase) är ett preparat som används för att ta bort gammal eller oönskad filler (dvs. ett antidot till hyaluronsyrabaserad fillers. Hyalase kan därför användas vid estetiska injektionsbehandlingar för att korrigera en fillerbehandling där det exempelvis uppkommit asymmetri eller klumpar eller i de sällsynta fall då fillers orsakar en komplikation i kärl. Behandlingen sker helt utan kirurgi och vänder sig till den som är missnöjd med sin fillerbehandling eller inte önskar behålla sin filler.

Fillerprodukter består oftast av hyaluronsyra och Hyalase är ett läkemedel, bestående av en enzym, som bryter ned det aktiva ämnet (hyaluronsyran). Hyalase är ett licenspreparat som endast får användas av kliniker och läkare som har godkänd licens från läkemedelsverket.

När är Hyalase lämpligt?

  • Ojämn filler (asymmetri)
  • Klumpar/små kulor (inkapslingar)
  • Vill ta bort gammal filler för att "börja om på nytt"
  • Felbehandling eller oönskat resultat av fillerbehandling
  • Komplikationer i samband med fillerbehandling.

Hur går en behandling till? 

Under en hyalasebehandling injiceras Hyalase med en nål i det område där det oönskade fillerpreparatet är placerat. Oftast bedövas området med bedövningskräm innan behandlingen påbörjas och de flesta upplever behandlingen som lindrig till måttligt smärtsam under några sekunder. Fillern bryts successivt ned och det tar cirka 2 veckor innan maximal effekt syns. Ju tidigare efter en fillerbehandling som man genomgår hyalasebehandlingen, desto snabbare bryts materialet ned och effekten försvinner.

Risker med borttagning av fillers

Det är inte möjligt att behandla eller ta bort fillers som inte består av hyaluronsyra. Om du exempelvis är allergisk mot preparatet ska behandling med hyalase inte genomföras. Du ska heller inte vara gravid eller ammande. Det kan finnas risk för att hyalase även bryter ned naturligt förekommande hyaluronsyra som finns i kroppen kring behandlingsområdet, men detta naturliga hyaluronsyra återbildar kroppen inom några veckor efter behandlingen. Effekten kan vara något oförutsägbart eftersom enzymet kan verka olika kraftigt beroende på fillern som injicerats. 

Volymen i behandlingsområdet kommer att minska efter en behandling och det kan då uppstå viss synlig hudslapphet om det är ett tidigare "överfyllt" område med mycket filler som tagits bort. Detta kan orsaka ett mindre bra estetiskt resultat om slappheten består. 

Efter en behandling kan vanliga injektionsrelaterade reaktioner uppstå. Exempelvis svullnad, klåda, rodnad, ömhet och blåmärken vid injektionsområdet. Dessa reaktioner försvinner normalt sett inom en vecka efter behandlingen.

Inför en behandling med Hyalase

Alla behandlingar föregås av en konsultation innan behandling påbörjas för att säkerställa att en hyalasebehandling är rätt behandling för just dig. Under konsultationen får du mer information om vad du bör tänka på innan du genomgår en behandling med Hyalase.

Efter en behandling med Hyalase

Efter slutförd hyalasebehandling stannar du kvar på kliniken i ca 30 minuter för att utesluta ev. allergisk reaktion. Svullnad och rodnad kan uppstå direkt efter avslutad behandling - detta är övergående och lägger sig inom några dagar. En tid efter behandlingen kan det behandlade området upplevas tomt, men med tiden kommer kroppens egen produktion av hyaluronsyra att återupptas och känslan av tomhet går oftast över. 

Undvik att träna, basta eller att konsumera alkohol de första 24 timmarna efter behandlingen.

Hur snabbt ser man resultat efter en Hyalasebehandling?

Resultatet efter en hyalasebehandling syns redan efter 2-3 dagar men räkna med att det slutgiltiga resultatet syns efter ungefär 2 veckor.

På Haelo arbetar endast utbildade och legitimerade injektionssjuksköterskor. Boka tid för din konsultation idag.

Relaterade produkter och behandlingar
Relaterade nyheter och artiklar